De AVG en foto’s

Logo webrendement foto en webmarketing


Ik leer je hoe je 
belachelijk veel klanten trekt met
foto- en webmarketing!

liesbeth van asselt webrendement cropfoto

Ben jij al klaar voor de AVG?

25 Mei is het zover, dan gaat de nieuwe privacywet in, de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Hoewel de wet eigenlijk al twee jaar geldt (we zitten nu in een overgangsfase) is het voor veel ondernemers nog een hele klus om voor ingangsdatum 25 mei klaar te zijn.

Ik ga hieronder vooral in op de gevolgen van de AVG voor foto's op de website, in brochures, op social media, etc. En gelijk een disclaimer: ik heb me behoorlijk verdiept in de AVG, maar ik ben geen jurist. Ik verwoord hieronder wat ik uit ervaring weet over auteursrecht, portretrecht en privacy, en van gespecialiseerde advocaten te lezen en te horen heb gekregen het afgelopen half jaar. 

Heel veel algemene informatie over de AVG is overigens te vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/. Daar vind je o.a. ook de grondslagen op basis waarvan je persoonsgegevens mag verwerken. En via internet.nl kun je testen of je website en e-mailverkeer voldoen aan de beveiligingseisen.

Wat is de AVG en waar gaat het over? De AVG is een Europese wet (GDPR) die regelt dat ondernemers de privacy voor alle indentificeerbare (!) natuurlijke personen in Europa waarborgen. Van echt bestaande mensen dus (de NAW-gegevens van een BV vallen er bijvoorbeeld niet onder, wel de gegevens van de directeur van die BV).

We hadden natuurlijk altijd al de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) en het portretrecht. Met de AVG komen daar een paar dingen bij. Wat is nieuw in de AVG? 

1. Dataportabiliteit, d.w.z. je mag van een leverancier vragen om je gegevens door te sturen naar je nieuwe leverancier. Ik ben wel benieuwd hoe dit in de praktijk vorm gegeven wordt. Voorbeeld: na het overlijden van mijn accountant, moest ik over naar een andere accountant. Maar accountants werken met verschillende systemen, waardoor de gegevens niet 1 op 1 overdraagbaar waren....

2. Privacy by design en privacy by default. Dit betekent dat je transparant moet zijn in welke gegevens je verwerkt voor welk doel, waar je ze bewaart en hoe lang, etc. Dat je de boel goed moet beveiligen. Dat je bij het ontwerp van je website rekening moet houden met de privacybescherming. Bekendste voorbeeld daarvan is het vinkje bij "ja ik wil op de hoogte gehouden worden". Dat mag niet meer standaard aangevinkt staan, mensen moeten dit zelf aanvinken. 

Er is momenteel veel te doen over dit vinkje. Vooral omdat de service providers waarmee nieuwsbrieven als deze verstuurd worden, nog niet helemaal klaar zijn voor de AVG. De toestemmingsvinkjes moeten bijvoorbeeld nog ingebouwd worden.... 

Wil je zonder gedoe met vinkjes aangeven dat je de maandelijkse tips van Webrendement wilt ontvangen, dan kan dat natuurlijk ook gewoon hieronder :-). 


Okee, terug naar wat nieuw is in de AVG:

3. Het recht op "vergetelheid". D.w.z. dat iemand het recht heeft uit al jouw bestanden gewist te worden. Over dit recht maken veel ondernemers zich zorgen. Want wat te doen als je op je website of in je brochure foto's hebt staan van bijvoorbeeld een medewerker die inmiddels uit dienst is en een beroep doet op het recht van vergetelheid? 

Als fotograaf werk je altijd met een zogenaamde 'quitclaim' waarin mensen toestemming geven voor het gebruik van de foto's. En toestemming is een van de gronden in de AVG op basis waarvan je persoonsgegevens mag verwerken. 

Maar iemand kan die toestemming natuurlijk intrekken. Of een beroep doen op een van de andere artikelen in de AVG die strijdig is met die gegeven toestemming. Dan wordt het een belangenafweging. Wiens belang weegt zwaarder? In portretrecht en AVG gespecialiseerde advocaten zijn van mening dat het belang van het bedrijf/de fotograaf dan zwaarder weegt (recht op artistieke en journalistieke vrijheid). Jurisprudentie zal dit uit moeten wijzen. Dat geldt overigens voor veel rond de AVG, er is nog heel veel onduidelijk en voor meerderlei uitleg vatbaar.

De wet maakt een onderscheid tussen 'gewone' en bijzondere' persoonsgegevens. Voor bijzondere persoonsgegevens als godsdienst en ras gelden strengere regels. Nu was er wat discussie of een foto een 'bijzonder persoonsgegeven' is. Je legt immers het ras vast. De discussie kwam voort uit artikel 14 van de AVG over wat bijzondere persoonsgegevens zijn:
 

"persoonsgegevens die het resultaat zijn van een specifieke technische verwerking met betrekking tot de fysieke, fysiologische of gedragsgerelateerde kenmerken van een natuurlijke persoon op grond waarvan eenduidige identificatie van die natuurlijke persoon mogelijk is of wordt bevestigd, zoals gezichtsafbeeldingen of vingerafdrukgegevens".

Job Hengeveld, een in o.a. ict- en privacyrecht gespecialiseerde advocaat die ook het boek  "Straatfotografie – over gedrag en wat er mag" schreef, vertelde tijdens een seminar voor leden van de Dupho (beroepsorganisatie voor vakfotografen) dat we ons hier geen zorgen over hoeven te maken. (Portret)foto's zijn volgens hem geen bijzondere persoonsgegevens.

Hoe zit dat? Saaie kost, maar wel verhelderend....

Wanneer is er sprake van een specifieke technische verwerking zoals de AVG dat in artikel 14 noemt? Hengeveld haalt overweging 51 uit de AVG aan: 

"De verwerking van foto's mag niet systematisch worden beschouwd als verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens, aangezien foto's alleen onder de definitie van biometrische gegevens vallen wanneer zij worden verwerkt met behulp van bepaalde technische middelen die de unieke identificatie of authenticatie van een natuurlijke persoon mogelijk maken."
Volgens hem bedoelt de AVG hiermee dat een "gezichtsafbeelding" alleen een bijzonder persoonsgegeven is als de afbeelding van het gelaat door technische hulpmiddelen wordt gebruikt ter identificatie of authenticatie. Zoals met camera's op Schiphol het geval is bijvoorbeeld. Een portretfoto gemaakt voor artistieke of journalistieke doeleinden valt dus volgens hem niet onder bijzondere persoonsgegevens. 

In overweging 4 van de AVG staat nog iets interessants, namelijk dat het recht op bescherming van persoonsgegevens geen absolute gelding heeft. Dat het tegen andere grondrechten moet worden afgewogen. Zoals de vrijheid van meningsuiting en informatie en de vrijheid van ondernemerschap. 

In artikel 85 van de AVG komt dit terug: "recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie, daaronder begrepen de verwerking voor journalistieke doeleinden en ten behoeve van academische, artistieke of literaire uitdrukkingsvormen". 

M.a.w. de vrijheid van expressie mag niet in het geding komen. Bedrijfsfotografie valt, net zoals andere foto's, volgens Hengeveld onder de vrijheid van expressie. Enige uitzondering zijn pasfoto's, omdat die volgens bepaalde normen gemaakt moeten worden en creativiteit daarbij niet toegestaan is. 

Kortom, eigenlijk is er m.b.t. fotografie niet zo heel veel veranderd t.o.v. van het aloude portretrecht.

Contact

Webrendement
​Liesbeth van Asselt
Dellenparkweg 6
8161 AP Epe


06-13162430
info@webrendement.nl

© 2016-2018 Webrendement

About the Author

Leave a Reply 0 comments

Leave a Reply: